Loading...

PRAWA AUTORSKIE (DMCA) / Abuse

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Tytuł/stanowisko (uprawnienia posiadane do złożenia naruszenia)

Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy (w formacie XX-XXX)

Miejscowość

Kraj

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Linki do materiału naruszającego prawo ( przykład http://cdax.online/filmy/kingsman-tajne-sluzby/ )

Opis treści naruszających prawo

Wyjaśnienie

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ten Komentarz/Post lub Materiał (Profil) narusza prawo.
Prosimy o podanie informacji kontaktowych, które będą mogły zostać przekazane Użytkownikowi – naruszycielowi, aby mógł skontaktować się on bezpośrednio w celu rozstrzygnięcia problemu (jeśli dane nie zostaną podane osobno, zostaną użyte dane wpisane powyżej).
Prosimy o podanie danych osoby, której prawa są łamane (jeśli są one inne niż wpisane w formularzu; jeśli dane te nie zostaną wpisane, założymy, że to Pana/Pani prawa zostały naruszone lub naruszenie nie dotyczy konkretnej osoby)

Notka Prawna

Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami),możemy zablokować Komentarze/Posty lub Materiały w reakcji na urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne zgłoszenie. Prosimy wypełnić powyższe dane, by zgłoszenie spełniało warunek wiarygodności.
Proszę pamiętać, że podane informacje mogą zostać przekazane Użytkownikowi, który dostarczył materiały podejrzane o łamanie zasad, w celu umożliwienia mu złożenia wyjaśnień.
Proszę również upewnić się, czy konkretne treści rzeczywiście naruszają prawa autorskie. W razie wątpliwości odnośnie swoich praw lub braku pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, sugerujemy najpierw zwróć się o poradę prawną. Zwracamy uwagę, iż na mocy art. 212 par.1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z późn. zmianami) złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może być zagrożone karą nawet roku pozbawienia wolności. Szkody spowodowane nieprawdziwym zgłoszeniem mogą też prowadzić do zasądzenia wysokich odszkodowań zasądzonych w postępowaniu cywilnym.

Oświadczam, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są zgodne z prawdą i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam wyłączne prawo do wnoszenia skarg o naruszanie praw autorskich do tych materiałów

Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie wskazanych powyżej materiałów chronionych prawem autorskim odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich, lub strony trzeciej, która jest prawnie do tego upoważniona w imieniu właściciela praw autorskich, i nie jest dozwolone przez prawo na innej podstawie

Wpisz swoje imię i nazwisko (będzie traktowane jako podpis)


( na zgłoszenia odpowiadamy do 72 godzin )
Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).


Pamiętaj !! Pliki , które umieszczają użytkownicy nie znajdują się na serwerach należących do firmy cdax.online i nie ponosimy odpowiedzialności za serwisy macierzyste , na których owe pliki się znajdują.
Nie wspieramy piractwa , więc zrobimy wszystko , aby na naszej stronie nie było materiałów nielegalnych i niezgodnych z polskim prawem.
Pierwsze kroki prosimy kierować do firm youtube.com , novamov.com openload.co videowood.tv videoweed.es dailymotion.com vimeo.com oraz innych , które posiadają pliki wrzucane przez użytkowników do naszego serwisu na swoich serwerach.
Każdy z tych serwisów usuwa pliki naruszane prawem autorskim w związku z czym jeśli wyżej wymieniony serwis usunie plik na stronie cda-x.pl plik wrzucony przez użytkownika przestaje działać.


 

Comments are closed.


Uwaga! Żaden z prezentowanych materiałów nie jest hostowany na serwerach cdax.online Serwis udostępnia jedynie informacje o filmach oraz odnośniki do serwisów udostępniających zamieszczone materiały filmowe (mi. Megavideo, Youtube, Video Google, itp.), których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie do udostępnianych przez siebie zasobów. Wszelkie roszczenia prawne należy kierować po adresem serwisów publikujących zamieszczone materiały. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i komentarze publikowane przez użytkowników.